top of page

BOLAHENK  NISFİYE NEY

Bolahenk Ney'in tüm delikleri kapadığımızda Piyano'da "RE" sesine denk gelmektedir.

Bazı müzisyenlerce Piyano "Mİ" Ney olarak da bilinmektedir. Ancak Piyanodaki "RE" sesi alttan 1 delik açıldığında duyulmaktadır. Hicaz, Buselik, Kürdi, Uşşak, Hüseyni, Saba ve bunun gibi dügah'ta karar kılan makamlar için karar sesi Piyano'nun "Mİ" notasına denk gelmektedir.

Fakat tüm delikler kapandığında icra edilen Sol yani Rast perdesinde karar veren  Nihavend, Rast, Hicazkar, Kürdilihicazkar vb. makamların karar seslerinde Piyano "RE" sesini duymuş oluruz. Keza Hüzzam makamlarını 1 Ses  yani Kız Ney ile icra ettiğimizde karar perdemiz Piyano "FA#" 'e tekabül etmektedir.

Bolahenk Ney, Türk Müziği Yerinden akortta olup,  Akort olarak Ana Ahenk Neylerin içinde kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

BOLAHENK  NISFİYE NEY ÖLÇÜ VE UZUNLUĞU

 

Bolahenk Nısfiyesi (Re/Yegah)

 

Bolâhenk Nısfiye Ney (Ana âhenk) 505-525 mm.

 

Bolahenk Ney (İnce Re / Neva)

 

Bolâhenk (Ana âhenk) Ney 1010-1050 mm.

Bolahenk Ney alttan bir delik açık olduğunda Batı Müziği'nde  " Mİ " , Türk Müziği Sesi olarak da " LA "dir.

 

Bolahenk Ney Piyano Karşılıkları ;

Batı Müziği'nde(Piyano)                        Bolahenk Ney'de

             DO                                                      FA    
            

             RE                                                       SOL
 

             Mİ                                                       LA                                  

             FA                                                       Sİb  

             SOL                                                    DO   

             LA                                                       RE

 

             Sİ                                                        Mİ

bottom of page