top of page

 

Bazı müzisyenlerce Piyano "La" Ney olarak da bilinmektedir. Ancak Piyanodaki La sesi alttan 1 delik açıldığında duyulmaktadır. Hicaz, Buselik, Kürdi, Uşşak, Hüseyni, Saba ve bunun gibi dügah'ta karar kılan makamlar için karar sesi Piyano'nun "La" notasına denk gelmektedir.

Fakat tüm delikler kapandığında icra edilen Sol yani Rast perdesinde karar veren  Nihavend, Rast, Hicazkar, Kürdilihicazkar vb. makamların karar seslerinde Piyano "SOL" sesini duymuş oluruz. Keza Hüzzam-Segah makamlarını 5 Ses yani Mansur Ney ile icra ettiğimizde karar perdemiz Piyano "Sİ" 'ye tekabül etmektedir.

 

 

MANSUR NEY

Mansur Ney alttan bir delik açık olduğunda Batı Müziği'nde  "La" , Türk Müziği Sesi olarak da "Re"'dir.

Kız Ney'den sonra en çok üflenip tercih edilen ney Mansur Ney'dir

 

 

MANSUR NEY ÖLÇÜ VE UZUNLUĞU

 

Mansur (Ana âhenk) 770-810 mm.

 

Mansur Ney Nısfiyesi (Kalın La / Kaba Dügah)   (Ana âhenk)                                                                             385 -  405 mm

 

Mansur Ney,  Yerinden akort'tan 5 ses aşağı olup, Akort olarak Ana Ahenk Neylerin içinde kabul edilmiştir.

Piyano'nun sesleri Mansur Ney'in sesleri ile aynıdır.

 

Mansur Ney Piyano Karşılıkları ;

Batı Müziği'nde(Piyano)                    Mansur Ney'de

 

             DO                                                    DO
            

             RE                                                      RE
 

             Mİ                                                      Mİ

             FA                                                      FA

             SOL                                                   SOL

             LA                                                      LA

             Sİ                                                       Sİ

bottom of page