top of page

Kız Ney (Sol / Rast) ,  yani tüm delikleri kapadığımızda Piyano'da Sol sesine denk gelmektedir.

Bazı müzisyenlerce Piyano "Sİ" Ney olarak da bilinmektedir. Ancak Piyanodaki Si sesi alttan 1 delik açıldığında duyulmaktadır. Hicaz, Buselik, Kürdi, Uşşak, Hüseyni, Saba ve bunun gibi dügah'ta karar kılan makamlar için karar sesi Piyano'nun Si notasına denk gelmektedir.

Fakat tüm delikler kapandığında icra edilen Sol yani Rast perdesinde karar veren  Nihavend, Rast, Hicazkar, Kürdilihicazkar vb. makamların karar seslerinde Piyano "La" sesini duymuş oluruz. Keza Hüzzam - Segah makamlarını 4 Ses yani Kız Ney ile icra ettiğimizde karar perdemiz Piyano Do Diez" 'e tekabül etmektedir.

Kız Ney,  Yerinden akort'tan 4 ses aşağı olup,  Akort olarak Ana Ahenk Neylerin içinde kabul edilmiştir.

 

 

 

KIZ NEY

Kız Neyi'nin ismi nerden gelmektedir ve de neden Kız Ney'i denilmektedir

    Eskiden musiki meclislerinde üflenen Ney hep Şah Ney olduğundan bu meclislerde ve dışında ağırlıklı olarak Şah Ney ve Mansur Neyler üflenmekteydi.

 

    Bayanlar'ın boyu ve fiziki yeterliliği Şah Ney ya da Mansur Ney'i üflemeye uygun olmadığından dolayı, Bayanlar üfleme'de rahat edebilecekleri ve onlara uygun Ney olan bir Ney'e yönlendir

ilmişlerdir.

 

   Bu Ney'in ismi'nin daha önce başka bir isimde olması yüksek ihtimaldir. Ancak genelde onlara uygun bir Ney olduğundan ismi günüzmüze kadar "Kız Ney" olarak anılagelmiş, Musiki terimlerimiz arasına yerleşmiştir.

KIZ NEY ÖLÇÜ VE UZUNLUĞU

 

 

 

Kız (Ana âhenKız (Ana âhenk)                          685-715 mm

                                                    

 

Kız Ney Nısfiyesi (Kalın Sol / Kaba Rast)   (Ana âhenk)                                                                                          343 - 358 mm

 

Kız - Mansur Ney Mabeyni Nısfiyesi (Kalın La bemol / Kaba Nim Zirgüle)  (Ara âhenk)                                 365 - 380 mm

Kız Ney alttan bir delik açık olduğunda Batı Müziği'nde  Si , Türk Müziği Sesi olarak da Mi'dir.

 

Kız Ney Piyano Karşılıkları ;

         Kız Ney'de                            Batı Müziği'nde(Piyano)                       

 

             DO                                                    RE
            

             RE                                                      Mİ
 

             Mİ                                                      FA#

             FA                                                      SOL

             SOL                                                   LA

             LA                                                      Sİ

             Sİ                                                       DO#

bottom of page