top of page

SİPÜRDE ( SÜPÜRDE ) NEY

 

Sipürde (Ana âhenk) 580-600 mm.

Sipürde, Ahteri,Mehtabiye Ney (Mi / Hüseyni Aşiran)

Sipürde Ney'in tüm delikleri kapadığımızda Piyano'da "DO" sesine denk gelmektedir.

Bazı müzisyenlerce Piyano "RE" Ney olarak da bilinmektedir. Ancak Piyanodaki "RE" sesi alttan 1 delik açıldığında duyulmaktadır. Hicaz, Buselik, Kürdi, Uşşak, Hüseyni, Saba ve bunun gibi dügah'ta karar kılan makamlar için karar sesi Piyano'nun "RE" notasına denk gelmektedir.

Fakat tüm delikler kapandığında icra edilen Sol yani Rast perdesinde karar veren  Nihavend, Rast, Hicazkar, Kürdilihicazkar vb. makamların karar seslerinde Piyano "DO" sesini duymuş oluruz. Keza Hüzzam makamlarını 1 Ses  yani Kız Ney ile icra ettiğimizde karar perdemiz Piyano "Mi"'ye tekabül etmektedir.

Sipürde Ney ( Süpürde Ney ),  Yerinden akort'tan 1 ses aşağı olup,  Akort olarak Ana Ahenk Neylerin içinde kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

Sipürde Ney alttan bir delik açık olduğunda Batı Müziği'nde  "RE" , Türk Müziği Sesi olarak da "SOL"dir.

SİPÜRDE NEY ÖLÇÜ VE UZUNLUĞU

 

 

Sipürde (Ana âhenk) 580-600 mm.

Sipürde, Ahteri,Mehtabiye Ney (Mi / Hüseyni Aşiran)

 

Sipürde Ney Piyano Karşılıkları ;

    Sipürde Ney'de                         Batı Müziği'nde(Piyano)  

 

             DO                                                       FA
            

             RE                                                        SOL
 

             Mİ                                                         LA 

             FA                                                         Sİ

             SOL                                                      DO

             LA                                                         RE           

 

             Sİ                                                          Mİ

bottom of page