top of page

Ney Çeşitleri                                                                                                     

 

 

Bolâhenk Nısfiye (Ana âhenk) 505-525 mm.

 

Bolâhenk-Sipürde Mâbeyni (Ara âhenk) 545-565 mm.

 

Sipürde (Ana âhenk) 580-600 mm.

 

Müstahsen (Ara âhenk) 615-635 mm.

 

Yıldız (Ana âhenk) 645-665 mm.

 

Kız (Ana âhenk) 685-715 mm.

 

Kız-Mansur Mâbeyni (Ara âhenk) 730-760 mm.

 

Mansur (Ana âhenk) 770-810 mm.

 

Mansur-Şah Mâbeyni (Ara âhenk) 820-860 mm.

 

Şah (Ana âhenk) 865-895 mm.

 

Dâvud (Ana âhenk) 900-940 mm.

 

Dâvud-Bolâhenk Mâbeyni (Ara âhenk) 960-1000 mm.

 

Bolâhenk (Ana âhenk) 1010-1050 mm.

 

 

 

 Neylerin Cinsleri ve Muhtelif Ahenk İsimleri

 

Diapozon 440 Frekanslı La sesine göre ,  ney çeşitleri şöyledir.

 

Tüm delikleri kapadığımızda ;

 

 1. Bolahenk Ney (İnce Re / Neva)

 

2.Davut Mabeyni Ney (İnce Do Diyez / Nim Hicaz)

 

3.Davut Ney (İnce Do / Çargah)

 

4.Şah Ney (Si / Segah)

 

5. Mansur Mabeyni Ney (Si bemol / Kürdi)

 

6.Mansur Ney (La /Dügah)

 

7.Kız Mabeyni Ney (La bemol / Nim Zirgüle)

 

8.Kız Ney (Sol / Rast)

 

9.Yıldız Akort Ney (Fa diyez / Irak)

 

10.Müstahsen Ney (Fa / Acem Aşiran)

 

11.Süpürde,Ahteri,Mehtabiye Ney (Mi / Hüseyni Aşiran)

 

12. Bolahenk Mabeyni Nısfiyesi (Do diyez / Kaba Nim Hicaz)

 

13.Bolahenk Nısfiyesi (Re/Yegah)

 

14.Davut Mabeyni Nısfiyesi (Davut Mabeyni Nısfiyesi (Do Diyez / Kaba Nim Hicaz)

 

15.Davut Nısfıye (Do / Kaba Çargah)

 

16.Şah Nısfiye (Kalın Si / Segah)

 

17.Mansur Mabeyn Nısfiyesi (Kalın Si bemol / Kaba Kürdi)

 

18.Mansur Ney Nısfiyesi (Kalın La / Kaba Dügah)

 

19. Kız Ney Mabeyni Nısfiyesi (Kalın La bemol / Kaba Nim Zirgüle)

 

20.Kız Ney Nısfiyesi (Kalın Sol / Kaba Rast)

 

bottom of page