top of page

NISFİYE NEYLER

Nısfiye Neyler ,  Ana akort Neylerin bir oktav ( gam) daha tiz'i ( incesi) dir.

Nısfiye Neyler boy olarak Ana Akort ( Ana ahenk ) Neyler'in yarısı boyundadır.

Genellikle Arap dünyasında, ve ağırlıklı olarak daha da ufaldıkça başparesiz olarak kullanılmaktadır.

Kamış yapısı olarak daha ince kamışlar tercih edilmektedir. Bundaki neden seslerin Enternasyonu, uyumu ve de nefes'i daha uygun kullabilme durumlarıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki Neyler de aslında birer Nısfiye'dir. Ama günümüzdeki insan fiziki yapısından kaynaklı olarak Neyler'in boyları 105 cm'den daha fazla olduğundan günümüzde teorik bilgi olarak ismen kalmıştır.

 

Bolahenk - Süpürde ( Sipürde ) Mabeyn

Süpürde Ney

Müstahzen Ney

Yıldız Ney

Nısfiye Neyler şu şekilde sıralanmaktadır.

Yıldız Ney Nısfiyesi

 

Kız Ney Nısfiyesi

Kız-Mansur Mabeyn Nısfiyesi

Mansur Ney Nısfiyesi

Şah - Mansur Mabeyn Nısfiyesi

Şah Nısfiyesi

Davud Ney Nısfiyesi

Bolahenk Ney Nısfiyesi

Nısfiye Neylerin Cinsleri ve Muhtelif Ahenk İsimleri

 

 

Diapozon 440 Frekanslı La sesine göre ,  ney çeşitleri şöyledir.

 

Tüm delikleri kapadığımızda ;

 

 

1. Bolahenk - Sipürde Mâbeyni  Nısfiyesi (Do diyez / Kaba Nim Hicaz)   -  (Ara âhenk)                                      545-565 mm.

 

2.Bolahenk Nısfiyesi (Re/Yegah)     (Ana âhenk)                                                                                                        505-525 mm.

 

3. Davut - Bolahenk Mabeyni Nısfiyesi  (Do Diyez / Kaba Nim Hicaz) -  (Ara âhenk)                                           480 - 500mm

 

4. Davut Nısfıye (Do / Kaba Çargah)    (Ana âhenk)                                                                                                  450 - 470 mm

 

5. Şah Nısfiye (Kalın Si / Segah)   (Ana âhenk)                                                                                                           433 - 448 mm

 

6. Şah - Mansur Mabeyn Nısfiyesi (Kalın Si bemol / Kaba Kürdi)   (Ara âhenk)                                                    410 - 430 mm

 

7. Mansur Ney Nısfiyesi (Kalın La / Kaba Dügah)   (Ana âhenk)                                                                             385 -  405 mm

 

8. Kız - Mansur Ney Mabeyni Nısfiyesi (Kalın La bemol / Kaba Nim Zirgüle)  (Ara âhenk)                                 365 - 380 mm

 

9.  Kız Ney Nısfiyesi (Kalın Sol / Kaba Rast)   (Ana âhenk)                                                                                        343 - 358 mm

10. Yıldız Ney Nısfiyesi ( Kalın Fa diyez / Irak)  (Ana âhenk)                                                                                     323-333 mm

 

bottom of page